.εύειν

εὕειν , εὕω
singe
pres inf act (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εὕειν — εὕω singe pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • BASILISCUS — I. BASILISCUS Graece Βασιλίσκος Latine Regulus, Chaldaeis hurman, Hebraeis tsepha, vel tsiphoni, Proverb. c. 23. v. 32. et Elaiae c. 11. v. 8. ab ipso horrendo sono, sibiloque, quô reliqua animalia vel fugat vel interficit, serpentis genus est… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • LACEDAEMON — I. LACEDAEMON Semeles an Taeiigetae ex Iove fil. ductâ Sparte, Eurorae filiâ Lelegis pronepte, Spartam Moysis tempore s. Lacedaemoniorum civitatem condidit. Comestor in c. 10. Exod. Eius fil. Amyclas fuit, filia, Acrisii Argivorum Regis uxor… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SCHOLARES — Ordo est in Ecclefia Romana institutus ab Innocentio III. in Concilio Lateran. ut est in Magno Chronico Belgic. Ibi 4. ordines sunt constituti, scilicet Praedicatorum, Minorum, Trinitatis et Scholarium. Sed et Guilielmus quidam Anglus, qui… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • THIASUS — apud Papinium Statium, Theb. l. 9. v. 612 Si mihi non unquam thiasis, lususve protervae Noctis alibique passim, ex Graeco Θίασος, Bacchi chorea est, pueris et virginibus, Bacchis et Satyricis, quae vinô ebriae colebant cantu suum Nummen, constans …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.